Climbing and Bouldering Gyms in China


Chaoyang Qu

 • O'le Climbing

 • Chongqing

 • Black Ram

 • Shanghai

 • Masterhand Climbing Club- Hongkou Football Stadium

 • Shanghai Shi

 • Shanghai stadium rock climbing center

 • Shenzhen

 • Nerd Cave

 • Beijing

 • Rock Hour 岩时攀岩馆

 • Bejing

 • wen shan climbing gym
 • Haoshi Sports Panyan Space (798 Branch)